Centrum logistyczne w Strykowie

W ramach współpracy ze spółką Locpo Sp. z o.o. uczestniczymy w przebudowie i pracach remontowych Centrum Logistycznego w Strykowie. Początkowo nasze zadanie polegało na koordynacji procedur administracyjnych oraz przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane. Aktualnie nasz inspektor nadzoruje wykonywane roboty oraz usuwanie usterek. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2014 roku.
 więcej >>

© 2021 |
pgom
PGOM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12 lok. 4, 00-666 Warszawa, Polska, NIP 675-10-43-823, REGON 351284712, KRS: 0000009858 e-mail: pgom@pgom.pl