Rozbudowa Centrum Handlowego Promenada w Warszawie

W 2015 roku, na zlecenie Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. rozpoczęliśmy prace nad rozbudową i modernizacją jednego z najmodniejszych obiektów handlowych w Warszawie – Centrum  Handlowego Promenada. Ze względu na złożony charakter inwestycji całe przedsięwzięcie podzielono na etapy. Rezultaty prac w ramach pierwszego etapu klienci mogą podziwiać od kwietnia 2016 roku – obiekt zyskał 3.450 m2 powierzchni handlowej, w tym wielopoziomowy sklep H&M. Kolejne etapy będą realizowane sukcesywnie, doprowadzając do gruntownej przebudowy CH Promenada.


W ramach tej inwestycji jesteśmy odpowiedzialni za:
  • nadzór i zarządzanie przygotowaniem projektu przebudowy,
  • współtworzenie harmonogramu realizacji inwestycji,
  • zarządzanie weryfikacją projektów wykonawczych,
  • współudział w zarządzaniu prowadzeniem robót przez wykonawców,
  • nadzory inspektorskie wykonywanych robót,
  • odbiór robót,
  • kontrola finansowa.
 


 

© 2021 |
pgom
PGOM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12 lok. 4, 00-666 Warszawa, Polska, NIP 675-10-43-823, REGON 351284712, KRS: 0000009858 e-mail: pgom@pgom.pl