Kina wielosalowe Multikino

W ramach współpracy ze spółką Multikino S.A. uczestniczyliśmy w budowie kilku kin Multikino na terenie Polski, między innymi w Katowicach, Czechowicach-Dziedzicach, Lublinie, Olsztynie oraz Zgorzelcu. W zależności od projektu, nasze zadanie polegało m.in. na:

  • zarządzaniu Inwestycją, w tym: analizie ofert przesłanych przez Oferentów uczestniczących w przetargu, całościowym nadzorze nad harmonogramem projektu, koordynowaniu prac budowlanych, kompletacji dokumentacji budowy, prowadzeniu odbiorów cząstkowych, pośrednich i końcowych,
  • koordynacji projektowej,
  • monitorowaniu zapisów umowy najmu,
  • zarządzaniu kosztami,
  • koordynacji dostaw inwestorskich,
  • nadzorze Inspektorskim, w tym: ustanowieniu Inspektorów Nadzoru we wszystkich branżach, weryfikacji i nadzorze realizacji prac, prowadzeniu odbiorów końcowych oraz przeprowadzeniu dwóch przeglądów gwarancyjnych,
  • nadzorach pożarowych budowy,
  • odbiorach i oddaniu do użytkowania.
 więcej >>
 

© 2021 |
pgom
PGOM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12 lok. 4, 00-666 Warszawa, Polska, NIP 675-10-43-823, REGON 351284712, KRS: 0000009858 e-mail: pgom@pgom.pl