Sklepy sportowe Decathlon

W ramach współpracy ze spółką Decathlon Sp. z o.o. uczestniczyliśmy w budowie kilku sklepów Decathlon na terenie Polski, między innymi w Słupsku, Kaliszu i Piasecznie. W zależności od projektu, nasze zadanie polegało m.in. na:
  • weryfikacji lub przygotowaniu dokumentacji przetargowej,
  • organizacji przetargu, w tym analizie cenowej i technicznej ofert, negocjacjach na etapie zawierania umów z wykonawcami,
  • weryfikacji dokumentacji wykonawczych,
  • zarządzaniu pracami, w tym kierowaniu projektem, opracowaniu oraz kontroli harmonogramu prac projektowych, projektów wykonawczych robót, planowaniu dostaw sprzętu i wyposażenia,
  • pilotaż i koordynacja robót wszystkich branż,
  • nadzorowanie i koordynacja usuwania wad i usterek,
  • zarządzanie finansowe inwestycją,
  • koordynacja odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Niebawem zakończymy kolejny projekt - Decathlon przy CH Copernicus w Toruniu. 
 więcej >>

© 2021 |
pgom
PGOM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12 lok. 4, 00-666 Warszawa, Polska, NIP 675-10-43-823, REGON 351284712, KRS: 0000009858 e-mail: pgom@pgom.pl