Podstawowa działalność spółki opiera się na świadczeniu kompleksowych usług w charakterze:
  • Inwestora Zastępczego (kierowanie projektem, koncepcje architektoniczne, pełnienie funkcji Generalnego Projektanta oraz kompleksowe prowadzenie realizacji: nadzór, koordynacja, odbiory i przekazanie do użytkowania),
  • Doradcy Inwestora przy realizacjach obiektów budowlanych z sektora usługowego (obiekty handlowe, kina, biura, hotele), obiektów przemysłowych (obiekty logistyczne, fabryki) oraz infrastruktury (prace związane z przygotowaniem terenów pod inwestycje).

Zajmujemy się koordynacją wszystkich prac na etapie realizacji inwestycji, w tym kompleksową koordynacją prac najemców w obiektach handlowych. Posiadamy doświadczenie i wiedzę techniczną w zakresie technicznego zarządzania wszelkiego typu przedsięwzięciami, zarówno na etapie projektu jak i realizacji inwestycji oraz potrafimy zastosować odpowiednie środki w celu pomyślnego zakończenia procesu inwestycyjnego w ramach funkcji określonej przez Inwestora.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski, jak i za granicą. Zatrudniamy około 40 osób na stanowiskach administracyjnych oraz technicznych. W naszej ekipie pracują doświadczeni kierownicy budowy, kierownicy projektów, koordynatorzy najemców, projektanci oraz inspektorzy. W zależności od specyfiki projektu współpracujemy również z zewnętrznymi specjalistami (projektanci, inspektorzy nadzoru).
© 2024 |
pgom
PGOM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12 lok. 4, 00-666 Warszawa, Polska, NIP 675-10-43-823, REGON 351284712, KRS: 0000009858 e-mail: pgom@pgom.pl